12 XII 2018

Obecnie rozpoczynamy  prace nad dziesiątym już wydaniem Almanachu, tym razem przygotowywanym  na rok 2019.  Intencją wydawcy jest  opracowanie publikacji równie ciekawej merytorycznie  i przydatnej dla  środowiska jak  poprzednie edycje.

Almanach „Polskie Karty” to wydawnictwo tworzone przez branżę dla jej członków oraz krajowych i zagranicznych firm i instytucji  działających na polskim rynku kartowym. Dlatego też zachęcając Państwa do zamieszczania w Almanachu informacji o Państwa Firmie i jej kluczowych pracownikach, prosimy równocześnie o uwagi i propozycje, np. dotyczące doboru tematów artykułów, które powinny znaleźć się w części Almanachu poświęconej najbardziej aktualnym tematom interesującym branżę – Almanachu Wiedzy, a jeszcze bardziej za gotowość ich przygotowania lub wskazanie specjalistów z Państwa Firmy, którzy mogą podzielić się z czytelnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Premiera Almanachu „Polskie Karty 2019” odbędzie się 11-12 grudnia 2018 roku, tradycyjnie podczas Konferencji Central European Digital Payments Warsaw 2018.

Głównym Sponsorem Almanachu „ Polskie Karty” od pierwszego wydania  jest Visa.

W Almanachu  Polskie Karty 2019 znajdziecie Państwo m.in.:

  • Informacje o rynku kartowym w Polsce i innych krajach Europy Centralnej – opis, analizę, statystyki
  • Almanach wiedzy – teksty specjalistów dotyczące różnych aktualnych tematów kartowych z wszelkich możliwych dziedzin technologii i biznesu kartowego
  • Informacje o dostawcach (producentach) kart i usług związanych z kartami w Polsce i innych krajach Europy Centralnej ( personalizacja, systemy IT, koperty PIN itd.)
  • wykaz firm-emitentów tworzących rynek kartowy w Polsce i w innych krajach Europy Centralnej (dane adresowe, zakres prac/usług, pracownicy, informacje dodatkowe itd.)
  •  „Who is who w  biznesie kartowym w Polsce i w Europie Centralnej?”- bezpłatną prezentację (tekst + foto) osób działających w branży
  • zestawienie Imprez kartowych krajowych i zagranicznych planowanych w roku 2019
  • indeksy (firm, osób, pojęć/branż itd.)

Almanach będąc doskonałym przewodnikiem, nieodzownym w codziennej pracy informatorem branży kartowej dla wszystkich osób w niej zatrudnionych i z nią współpracujących, jest też doskonałym miejscem na Państwa reklamę. Zachęcamy do rozszerzenia zakresu prezentacji Państwa Firmy w Almanachu na 2018 rok np. poprzez dodatkową reklamę, opatrzony firmowym logiem artykuł sponsorowany, nadesłanie informacji typu Who is who o Państwa pracownikach z dorobkiem kartowym itp. itd.

Uwaga: wpis osób do działu „ Who is who w polskim biznesie kartowym” jest bezpłatny.

Obecność  firm i osób w Almanachu „Polskie Karty” świadczy niewątpliwie o ich pozycji w tym biznesie i na polskim rynku kartowym. Syntetyczne informacje zawarte w Almanachu ułatwiają także partnerom szybkie i precyzyjne poruszanie się po tym rynku oraz nawiązywanie nowych wiarygodnych relacji biznesowych.  Dlatego też  w nowej edycji Almanachu koniecznie powinna znaleźć się informacja o Państwa Firmie i jej pracownikach.