12 XII 2018

Wydawca:

Medien Service Sławomir Cieśliński
e-mail:
cieslinski@medienservice.com.pl
medien_service@poczta.onet.pl
medserv@interia.pl
www:www.medienservice.com.pl
GSM: (+48) 502 111 153
Tel/Faks: (+48 22) 750 91 17
NIP: 521-008-62-52