12 XII 2017

ZAŁOŻENIA EDYTORSKO-POLIGRAFICZNE

 • WYDAWCA: Medien Service Sławomira Cieślińskiego
 • JĘZYK: polski / angielski
 • ZAŁOŻENIA POLIGRAFICZNE:

a/ format: B-5 (176 mm x 250 mm)  w pionie

b/ objętość:

 • zasadniczy blok książki: minimum 384 strony, maksimum 656 stron
 • część reklamowa: minimum 16 stron , maksimum 32 strony

c/ kolorystyka:

 • zasadniczy blok książki: kolorystyka:  1/ 1
 • część reklamowa: kolorystyka: 4/ 4
 • d/ papier:

  • zasadniczy blok książki: papier offsetowy 80g
  • część reklamowa: papier kredowy 115g

  e/ okładka: miękka , foliowana , kolorystyka 4/ 4

  f/ oprawa: klejona

  g/ nakład:  minimum 1000 egz. , maksimum: 2.000 egz.

  • DYSTRYBUCJA:
   • sprzedaż większości nakładu podczas konferencji Central European Digital Payments w dniach 6-7 grudnia 2017 r. w Hotelu Novotel Centrum, Warszawa
   • sprzedaż części nakładu podczas cyklu konferencji Polskie Karty i Systemy i docelowo innych konferencji kartowych organizowanych w Polsce i Europie Centralnej
   • bezpłatne egzemplarze przekazane takim instytucjom i organizacjom w Polsce jak Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza, Polski Komitet Normalizacyjny,  a także ich odpowiednikom w innych krajach Europy Centralnej oraz ponadnarodowym organizacjom firm kartowych, jak np. EUROSMART
   • część nakładu przekazana do dyspozycji sponsorom, patronom i reklamodawcom
   • pozostałe egzemplarze do nabycia u Wydawcy.