12 XII 2018

ZAŁOŻENIA EDYTORSKO-POLIGRAFICZNE

 • WYDAWCA: Medien Service Sp. z o.o.
 • JĘZYK: polski / angielski
 • ZAŁOŻENIA POLIGRAFICZNE:

a/ format: B-5 (176 mm x 250 mm)  w pionie

b/ objętość:

 • zasadniczy blok książki: minimum 384 strony, maksimum 656 stron
 • część reklamowa: minimum 16 stron , maksimum 32 strony

c/ kolorystyka:

 • zasadniczy blok książki: kolorystyka:  1/ 1
 • część reklamowa: kolorystyka: 4/ 4

d/ papier:

 • zasadniczy blok książki: papier offsetowy 80g
 • część reklamowa: papier kredowy 115g

e/ okładka: miękka , foliowana, papier kredowy 115 g, kolorystyka 4/ 4

f/ oprawa: klejona

g/ nakład:  minimum 400 egz. , maksimum: 1.000 egz.

 • DYSTRYBUCJA:
  • sprzedaż większości nakładu podczas konferencji Central European Digital Payments w dniach 11-12 grudnia 2018 r. w Hotelu Novotel Centrum, Warszawa
  • sprzedaż części nakładu podczas cyklu konferencji Polskie Karty i Systemy i docelowo innych konferencji kartowych organizowanych w Polsce i Europie Centralnej
  • bezpłatne egzemplarze przekazane takim instytucjom i organizacjom w Polsce jak Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza, Polski Komitet Normalizacyjny,  a także ich odpowiednikom w innych krajach Europy Centralnej oraz ponadnarodowym organizacjom firm kartowych, jak np. EUROSMART
  • część nakładu przekazana do dyspozycji sponsorom, patronom i reklamodawcom
  • pozostałe egzemplarze do nabycia u Wydawcy.