12 XII 2018

Zamówienie

Sprzedaż Almanachu „Polskie Karty 2019”

W celu zamówienia egzemplarzy Almanachu na 2019 rok prosimy o skorzystanie z poniższego formularza:

Nazwa firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

NIP

Tel

Fax

Email

WWW

Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Liczba sztuk Almanachu:

Razem: (liczba sztuk x 80 zł/szt)

Miejsce na ewentualne uwagi lub komentarze (w tym wpisanie imion i nazwisk zgłaszanych osób-uczestników konferencji, podanie innego adresu niż rejestrowy firmy w celu wysłania tam faktury itd. itp.):

* Uwaga: do ceny doliczamy koszty przesyłki, w zależności od ilości (wagi) egzemplarzy: dla 1 egzemplarza jest to kwota 12,30 pln brutto (przesyłka pocztowa, priorytetowa)

Procedura płatności:
Płatność 100% w terminie określonym na fakturze:
– Prosimy o wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu
– Przelew bankowy: Medien Service Sławomir Cieśliński, ul. Kombatantów 24, 05-500 Piaseczno
Nr rachunku: : 65 1020 1169 0000 8602 0012 3844